Vesivahingot

Vesivahinkoja on monenlaisia, mutta aina se on yhtä yllätyksellistä– tarvitaan nopeaa reagointia ja oikeat toimenpiteet. Onnistuneet ensitoimenpiteet lyhentävät selkeästi vahingoittuneiden rakenteiden kuivumisaikaa. Irtoveden nopealla poistamisella sekä kuivauksen ja tuuletuksen asennuksella estetään mahdollinen lisävahinkojen syntyminen. Rakenteiden tehokas kuivaus saa vaurioituneet tilat nopeasti takaisin käyttöön ja esimerkiksi vaurioituneen liiketilan tulonmenetykset jäävät mahdollisimman pieneksi.

Pelkkä vesivahingon kuivaus ei aina riitä

Kun kysymyksessä on viemäri-, tulva-, valumis- tai sulamisvesi, ei pelkkä kuivaus riitä, koska vedessä saattaa olla lukuisia terveydelle haitallisia mikrobeja. Tällaisissa tapauksissa vesivahingoissa on aina terveysriski, joten tilat tulee desinfioida heti veden poiston jälkeen. Mikäli desinfiointia ei suoriteta, on mahdollista ja jopa todennäköistä, että haitallisia aineita leviää kuivatun ilman mukana puhtaisiin tiloihin. Desinfioinnin onnistumiseksi joudutaan rakenteita usein avaamaan ja listoja poistamaan, koska mikrobien kokonaisvaltainen poistaminen on ensiarvoisen tärkeää oikean lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä